ընդ - բացատրություն

[կապ] (գրաբարյան)
1. Գործ Էր ածվում բոլոր թեք հոլովների հետ՝ զանազան նշանակություններով. այժմ գործածվում է մի շարք կապակցությունների մեջ:
2. Որպես նախածանց ունի՝
ա) տակ, ստորին, ցածր,
բ) փոխարեն,
գ) հետ, միասին նշանակությունները:

ընդ - հոմանիշներ

ն. Հանդերձ, հետ, դեպի, դեմ, պես: .-ծ-,

ընդ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդ - ռուսերեն թարգմանություն

կ. (հնց.) 1. С, вместе, совместно. Տերն ընդ ձեզ Господь с вами! 2. Через. 3. К..., на... ◊ Ընդ որում причём.

ընդ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդ - դարձվածքներ