ընդդիմադրում - բացատրություն

Տե՛ս
Դիմադրում:

ընդդիմադրում - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդդիմադրում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդդիմադրում - ռուսերեն թարգմանություն

րման Сопротивление, отпор.

ընդդիմադրում - անգլերեն թարգմանություն

opposition,resistance

ընդդիմադրում - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել