ընդդիմակողմ - բացատրություն

[գոյական]
Հակառակ կողմը:

ընդդիմակողմ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդդիմակողմ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդդիմակողմ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդդիմակողմ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդդիմակողմ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել