ընդդիմամարտ - բացատրություն

[ածական]
1. Դեմ առ դեմ կռվող, հակառակորդ:
2. Հակառակ ուղղությամբ գործող, իրար հակառակ հատկություններ ունեցող, ներհակ: Ընդդիմամարտ ուժեր:
3. Տարբեր, անհամապատասխան:
4. Տե՛ս Ընդդիմամարտություն:

ընդդիմամարտ - հոմանիշներ

ա. 1. տես Հակառակորդ 1 նշան.: 2. Ներհակ, հակադիր, հակառակ, հակամարտ, ընդդիմադիր, (հնց.) հակառակամարտ, ընդդիմակ, ընդդիմակաց, ընդդիմադարձ, դիմամարտ:

ընդդիմամարտ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդդիմամարտ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդդիմամարտ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդդիմամարտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել