ընդդիմարկվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ընդդիմարկել -ի:

ընդդիմարկվել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդդիմարկվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդդիմարկվել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդդիմարկվել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդդիմարկվել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել