ընդլայնականություն - բացատրություն

[գոյական]
Ընդլայնական լինելը:

ընդլայնականություն - հոմանիշներ

տես Ծավալականություն, Լայնականություն:

ընդլայնականություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդլայնականություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդլայնականություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդլայնականություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել