ընդլայնված վերարտադրության - բացատրություն

(քաղաքատնտեսություն)
Արտադրության պրոցեսի կրկնությունը մեծացրած չափով, երբ հասարակությունը ոչ միայն փոխհատուցում է սպառված նյութական բարիքները, այլև լրացուցիչ արտադրամիջոցներ և անձնական սպառման առարկաներ է արտադրում:

ընդլայնված վերարտադրության - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդլայնված վերարտադրության - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդլայնված վերարտադրության - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդլայնված վերարտադրության - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդլայնված վերարտադրության - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել