ընդհակառակ - բացատրություն

[մակբայ]
1. Մեկին կամ մի բանի հակառակ, հակառակը:
2. (եղանակավորող բառ) Ասվածին կամ սպասվածին հակառակ:
3. [շաղկապ] Արտահայտում է հակադրական հարաբերություն՝ դրան հակառակ:
4. [կապ] Հակառակ, հակադիր:

ընդհակառակ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհակառակ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհակառակ - ռուսերեն թարգմանություն

մ. Наоборот, напротив.

ընդհակառակ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհակառակ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել