ընդհակառակը - բացատրություն

[մակբայ]
1. Մեկին կամ մի բանի հակառակ, հակառակը:
2. (եղանակավորող բառ) Ասվածին կամ սպասվածին հակառակ:
3. [շաղկապ] Արտահայտում է հակադրական հարաբերություն՝ դրան հակառակ:
4. [կապ] Հակառակ, հակադիր:

ընդհակառակը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհակառակը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհակառակը - ռուսերեն թարգմանություն

մ. Наоборот, напротив.

ընդհակառակը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհակառակը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել