ընդհակառակն - բացատրություն

[մակբայ]
1. Մեկին կամ մի բանի հակառակ, հակառակը:
2. (եղանակավորող բառ) Ասվածին կամ սպասվածին հակառակ:
3. [շաղկապ] Արտահայտում է հակադրական հարաբերություն՝ դրան հակառակ:
4. [կապ] Հակառակ, հակադիր:

ընդհակառակն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհակառակն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհակառակն - ռուսերեն թարգմանություն

մ. Наоборот, напротив.

ընդհակառակն - անգլերեն թարգմանություն

on the contrary,vice versa,just the opposite,the other way round,quite the reverse,conversely

ընդհակառակն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել