ընդհանուր առմամբ - բացատրություն

1. Ընդհանրապես, որպես ընդհանուր կարգ՝ երևույթ ևն:
2. Հիմնական գծերով, մանրամասնություններին չանդրադառնալով:

ընդհանուր առմամբ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր առմամբ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր առմամբ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր առմամբ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր առմամբ - դարձվածքներ