ընդհանուր հայտարարի բերել - բացատրություն

1)

(մաթեմատիկա)
1. Տրված կոտորակների համար մեկ ընդհանուր հայտարար գտնել:
2. (փոխաբերական) Ամփոփել, ի մի բերել:

2)

1. (մաթեմատիկա) Տարբեր հայտարարներ ունեցող կոտորակների համար միևնույն հայտարար գտնել:
2. (փոխաբերական) Տարբեր երևույթներ՝ առարկաներ ևն որևէ տեսակետից հավասարեցնել՝ համապատասխանեցնել իրար:
3. Ամփոփել, հանրագումարի բերել:

ընդհանուր հայտարարի բերել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր հայտարարի բերել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր հայտարարի բերել - ռուսերեն թարգմանություն

привести к общему знаменателю

ընդհանուր հայտարարի բերել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր հայտարարի բերել - դարձվածքներ