ընդհանուր ոչինչ չունենալ - բացատրություն

1. Որևէ առնչություն՝ կապ չունենալ մեկի՝ մի բանի հետ:
2. Նմանություն՝ ընդհանուր հատկանիշ՝ բնույթ չունենալ՝ չլինել:

ընդհանուր ոչինչ չունենալ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր ոչինչ չունենալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր ոչինչ չունենալ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր ոչինչ չունենալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր ոչինչ չունենալ - դարձվածքներ