ընդհանուր ոչ մի բան չլինել - բացատրություն

1. Որևէ առնչություն՝ կապ չունենալ մեկի՝ մի բանի հետ:
2. Նմանություն՝ ընդհանուր հատկանիշ՝ բնույթ չունենալ՝ չլինել:

ընդհանուր ոչ մի բան չլինել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր ոչ մի բան չլինել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր ոչ մի բան չլինել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր ոչ մի բան չլինել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր ոչ մի բան չլինել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել