ընդհանուր ոչ մի բան չունենալ - բացատրություն

1. Որևէ առնչություն՝ կապ չունենալ մեկի՝ մի բանի հետ:
2. Նմանություն՝ ընդհանուր հատկանիշ՝ բնույթ չունենալ՝ չլինել:

ընդհանուր ոչ մի բան չունենալ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր ոչ մի բան չունենալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհանուր ոչ մի բան չունենալ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր ոչ մի բան չունենալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհանուր ոչ մի բան չունենալ - դարձվածքներ