ընդհանրացնել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Ընդհանուր դարձնել:
2. Նույն կարգի՝ խմբի ևն բոլոր միավորների վրա տարածել, բոլորին վերագրել:
3. Որևէ մասնավոր՝ առանձին երևույթի ընդհանուր նշանակություն տալ, ընդհանուր բնույթ վերագրել:
4. (գիտական) Առանձին երևույթների՝ առարկաների՝ նրանց հատկանիշների ու հարաբերությունների մեջ ընդհանուրը բացահայտել, առանձին փաստերից՝ երևույթներից՝ տվյալներից ևն դատելով՝ հայեցումով եզրահանգել ընդհանուր դրույթների՝ հասկացությունների:
5. (փոխաբերական) Ի մի բերել, ամփոփել:

ընդհանրացնել - հոմանիշներ

նբ. 1. Տարածել: 2. Համայնացնել, հանրայնացնել: 3. Եզրակացնել:

ընդհանրացնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհանրացնել - ռուսերեն թարգմանություն

ցրի Обобщать, обобщить.

ընդհանրացնել - անգլերեն թարգմանություն

generalize

ընդհանրացնել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել