ընդհանրություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ընդհանուր լինելը:
2. Ընդհանուր բազմություն, բոլորը:
3. Միասնություն, ամբողջություն:
4. Բոլորին՝ ամեն ինչին հավասարապես հատուկ լինելը (հատկանիշի՝ հարաբերության ևն):
5. Ընդհանուր հատկանիշ՝ երևույթ՝ հարաբերություն ևն:
6. Հանրություն, հասարակություն:

ընդհանրություն - հոմանիշներ

գ. 1. Ընդհանրականություն, հանրություն: 2. Նմանություն:

ընդհանրություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհանրություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան 1. Общность, всеобщность, единство. 2. Сообщество. 3. Совпадение, тождество (мыслей, интересов и т. д.).

ընդհանրություն - անգլերեն թարգմանություն

generality

ընդհանրություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել