ընդհատականորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Ընդհատական կերպով:

ընդհատականորեն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհատականորեն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհատականորեն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհատականորեն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհատականորեն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել