ընդհատորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Նույնն է՝
Ընդհատաբար:

ընդհատորեն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդհատորեն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդհատորեն - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ընդհատաբար։

ընդհատորեն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդհատորեն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել