ընդմիջարկել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Գրվածքի՝ շարադրանքի մեջ կողմնակի հավելում՝ ներմուծում կատարել (ոչ հեղինակի կողմից):
2. Խոսքը կամ պատմելու եղանակը փոխել՝ ընդմիջել այլ խոսքով կամ պատմելու այլ եղանակով:

ընդմիջարկել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդմիջարկել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդմիջարկել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Перебивать, перебить. 2. Прерывать, прервать (речь, повествование).

ընդմիջարկել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդմիջարկել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել