ընդմիջարկում - բացատրություն

[գոյական]
Ընդմիջարկելը, ընդմիջարկվելը:

ընդմիջարկում - հոմանիշներ

ծություն Iբնագրի մեջ անհարազատ խոսք մտցնելը):

ընդմիջարկում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդմիջարկում - ռուսերեն թարգմանություն

կման տե՛ս Вставка.

ընդմիջարկում - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդմիջարկում - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել