ընդմիջարկվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ընդմիջարկել -ի:

ընդմիջարկվել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընդմիջարկվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընդմիջարկվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց 1. Перебиваться. 2. Прерываться.

ընդմիջարկվել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընդմիջարկվել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել