ընծայել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Ընծա՝ նվել տալ, նվիրել, պարգևել:
2. (հնացած) Վերագրել:
3. Ընծայատրել, պարգևատրել, ընծայով պատվել մեկին:
4. Զոնել, նվիրել (սովորաբար՝ գրական գործը՝ համապատասխան մակագրությամբ):
5. Տալ, շնորհել:
6. Ներկայացնել, դարձնել:
6. (հնացած) Ընձեռել:

ընծայել - հոմանիշներ

նբ. 1. Նվիրել, պարգևել, ձոնել, շնորհել, բաշխել, տալ, բաժանել, պարգևատրել, նվիրաբերել, նվիրատրել, (հզվդ.) պարգևաբաշխել, նվիրաբաշխ ել, ընծայաբերել, ընծայաբաշխել, ընծայատրել, ճողել (բրբ.), նվեր տալ, պարգև տալ, ընծա տալ: || Ընձեռել, ընձեռնել: Օժտել: 2. վերադրել:

ընծայել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընծայել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Дарить, подарить, подносить, поднести, преподносить, преподнести в дар. ◊ Լույս ընծայել издавать, издать, выпускать, выпустить в свет.

ընծայել - անգլերեն թարգմանություն

present,donate,gift

ընծայել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել