ընկած տեղից բարձրանալ - բացատրություն

Կրկին առաջվա դիրքը՝ ուժն ու զորությունը վերստանալ՝ վերագտնել, զորանալ:

ընկած տեղից բարձրանալ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընկած տեղից բարձրանալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընկած տեղից բարձրանալ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընկած տեղից բարձրանալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընկած տեղից բարձրանալ - դարձվածքներ