ընկած տեղից ոտքի ելնել - բացատրություն

Կրկին առաջվա դիրքը՝ ուժն ու զորությունը վերստանալ՝ վերագտնել, զորանալ:

ընկած տեղից ոտքի ելնել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընկած տեղից ոտքի ելնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընկած տեղից ոտքի ելնել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընկած տեղից ոտքի ելնել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընկած տեղից ոտքի ելնել - դարձվածքներ