ընկեր - բացատրություն

ընկերոջ, [գոյական]
1. Մտերմությամբ՝ սիրով մեկի հետ կապված մարդ, բարեկամ:
2. Միասին աշխատող, աշխատակից, գործակից:
3. Զբաղմունքով՝ գործունեությամբ մեկի հետ կապված մարդ, ընկերակից:
4. Միասին ճանապարհ գնացող, ուղեկից:
5. Գաղափարով մեկի հետ կապված, համախոհ, կողմնակից:
6. Որևէ կոլեկտիվի՝ հասարակական միջավայրի ևն անդամ: Ինստիտուտի երկու ընկեր մասնակցեցին խորհրդակցաթյանը:
7. ՍՍՀ-ում՝ քաղաքացիների միմյանց դիմելու հարգական բառ:
8. Նախորդ երկու իմաստներով գործածվում է անունների և ազգանունների հետ՝ քաղաքացի նշանակությամբ:
9. Մեկի հետ զույգ կազմող, զուգակից, լծակից:
10. (խոսակցական) Ամուսին:
11. Սիրած, սիրով մեկի հետ կապված անձ:
12. Զռւյգ կազմող իրերի՝ հագնելիքի ևն յուրաքանչյուր հատը, թայ:
13. (փոխաբերական) Մեկից անբաժան՝ միշտ նրա հետ գտնվող կամ նրան ծառայող բան (ձի, զենք, զգեստ ևն):
14. (փոխաբերական) Անբաժան ուղեկից, այն, ինչ որ մեկին բաժին է ընկել կյանքում, բախտ, ճակատագիր, վիճակ: Մեզ մաքաոումն Է միշտ ընկեր եղել և ընդվզումը օտար լծի դեմ:
15. [ածական] Հավասար, նման:

ընկեր - հոմանիշներ

գ. 1. Ընկերակից, բարեկամ, մտերիմ, համախոհ, սրտակից, օգնական, աշխատակից, գործակից, հարակաշ, համշիրակ (աշխատանքի, գործի), ճանապարհակից, ուղեկից, ընթացակից, (հնց) զուգակից, զուգախաղաց, գնացակից, համագնաց, համաճանապարհ, կիցընթաց, կապանակից, զուգաշավիղ (ճանապարհի), աղուհացկեր, ռափիկ (կերուխումի). (հնց.) գովող, զովողակից (գողության): 2. Տես Հավասար 2 նշան.: 3. Տես Ընկերք: 4. Զույգ, զուգակից: 5. Տես Ամուսին:

ընկեր - հականիշներ

թշնամի, ոսոխ

ընկեր - ռուսերեն թարգմանություն

ոջ 1. Товарищ, друг, приятель. 2. Компаньон, сотоварищ, товарищ. 3. Коллега, товарищ. 4. Попутчик, спутник, товарищ. 5. Соратник, единомышленник, товарищ. 6. Товарищ (о человеке социалистического общества; о советском человеке). 7. Товарищ (при обращении к гражданам социалистических стран или членам коммунистических и рабочих партий капиталистических стран). 8. Супруг (супруга). ◊ Ընկեր բարեկամ друзья-товарищи. Ընկեր տղա приятель, дружок, друг-приятель. Ընկեր դառնալ подружиться.

ընկեր - անգլերեն թարգմանություն

1) friend,comrade,pal,fellow,buddy,boyfriend,boy
2) mate

ընկեր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել