ընկերական դատարան - բացատրություն

Հիմնարկ-ձեռնարկություններում կազմակերպված դատարան, որ գործում է ընկերական դատի հիմունքներով և իրավունքներով:

ընկերական դատարան - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընկերական դատարան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընկերական դատարան - ռուսերեն թարգմանություն

товарищеский суд

ընկերական դատարան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընկերական դատարան - դարձվածքներ