ընկերակցել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Ընկերակից դառնալ, ուրիշի կամ ուրիշների հետ ընկերանալ:
2. Մի բանի հետ միաժամանակ տեղի ունենալ, ուղեկցել, զուգընթաց լինել:
3. [ներգործական բայ] (անհանձնարարելի) Ընկերակից դարձնել, ընկերացնել:

ընկերակցել - հոմանիշներ

չբ. 1. Ընկերանալ, բարեկամանալ, մտերմանալ, ընկերություն անել: Միանաւ, մասնաւկցել: 2. Ուղեկցել, ընթացակցել, ճանապարհակցել, ուղավորել (բրբ.) (ճանապարհի): 3. Գործակցել, աշխատակցել (գործի, աշխատանքի): 4. Հաղորդակցել: 5. Զինակցել (զենքի, պատերազմի): 6. Ընկերշակել (կվդ.) (չար բանի): Զովողել ւգողության): -

ընկերակցել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընկերակցել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի Сопровождать, сопутствовать.

ընկերակցել - անգլերեն թարգմանություն

join,accompany,invite along

ընկերակցել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել