ընկեր ընկնել մեկին - բացատրություն

1. Ընկերանալ, ընկերակցել:
2. Հավասարվել, նմանվել:
3. Գործակցել, գործակիցը դառնալ:

ընկեր ընկնել մեկին - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ընկեր ընկնել մեկին - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ընկեր ընկնել մեկին - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընկեր ընկնել մեկին - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ընկեր ընկնել մեկին - դարձվածքներ