ըստերևույթին - բացատրություն

[մակբայ]
1. Երևույթից՝ արտաքին տպավորությունից դատելով, արտաքուստ:
2. Հավանաբար, կարծես թե:

ըստերևույթին - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ըստերևույթին - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ըստերևույթին - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըստերևույթին - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըստերևույթին - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել