ըստորում - բացատրություն

[մակբայ, շաղկապ]
Նույնն է՝
Ըստ որում:

ըստորում - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ըստորում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ըստորում - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըստորում - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըստորում - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել