ժաժ - բացատրություն

1)
ժաժի, [գոյական], (ժողովրդական)
1. Շարժում:
2. Տե՛ս Ժաժք:

2)
ժաժի, [գոյական], (ժողովրդական)
Ցախ, խռիվ:

ժաժ - հոմանիշներ

1) տես Խռիվ:

2) տես Խակ:

ժաժ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ժաժ - ռուսերեն թարգմանություն

միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. ժաժ գալ 1) двигаться, шевелиться․ 2) трястись ժաժ տալ 1) двигать, 2) трясти.

ժաժ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժաժ - դարձվածքներ