ժաժկախառն - բացատրություն

տե՛ս ժաժիկախառն:

ժաժկախառն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ժաժկախառն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ժաժկախառն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժաժկախառն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժաժկախառն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել