ժաժկտալ - բացատրություն

[չեզոք բայ] (գավառական)
1. Շարժվել (շարունակաբար):
2. Կոտրտվել, սեթևեթել:

ժաժկտալ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ժաժկտալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ժաժկտալ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժաժկտալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժաժկտալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել