ժաժ-մաժ գալ - բացատրություն

Նույնն է՝ Ժաժ գալ:

ժաժ-մաժ գալ - հոմանիշներ

1) տես Խռիվ:

2) տես Խակ:

ժաժ-մաժ գալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ժաժ-մաժ գալ - ռուսերեն թարգմանություն

միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. ժաժ գալ 1) двигаться, шевелиться․ 2) трястись ժաժ տալ 1) двигать, 2) трясти.

ժաժ-մաժ գալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժաժ-մաժ գալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել