ժահադեմ - բացատրություն

[ածական]
Գարշելի՝ զզվելի դեմք ունեցող, գարշելի կերպարանքով:

ժահադեմ - հոմանիշներ

ա. Տգեղ, այլանդակ, հրեշ, հրեշադեմ, հրեշային, հրեշավոր, ձառադեմ, գարշադեմ, գարշերես, դառներես, զազրադեմ, զազրաթորմի, ժանտադեմ, ժանտահայաց, խոժոռադեմ, չարադեմ, չարադեմք, (հզվդ.) տգեղադեմ, գարշատեսիլ, գարշատես ակ, ժանտերես, ժանտատեսիլ, ժանտատեսակ, դժնետեսիլ, դժնդակատես, դժնդակատեսիլ, ժահատեսիլ, ժահատեսակ, ժանտակերպ, օձադեմ:

ժահադեմ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ժահադեմ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժահադեմ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժահադեմ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել