ժահրակուտակ - բացատրություն

[ածական]
Թարախ կուտակված, որտեղ թարախ է կուտակվել, թարախակույտ, թարախալից:

ժահրակուտակ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ժահրակուտակ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ժահրակուտակ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժահրակուտակ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժահրակուտակ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել