ժ տառը - բացատրություն

(ժե)
1. Հայկական այբուբենի 10-րդ տառը, միջատամնային շփական ձայնեղ բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 10, 10-րդ:

ժ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ժ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ժ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել