իմաստայնություն - բացատրություն

[գոյական] (գիտական)
Իմաստին՝ բովանդակությանը կարևորություն տալով, ձևայինը անտեսող ուղղություն՝ տեսություն գիտության տարբեր ճյուղերում (սեմանտիզմ):

իմաստայնություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստայնություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստայնություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստայնություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստայնություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել