իմաստասիրական - բացատրություն

[ածական]
Իմաստասերին՝ իմաստասիրության հատուկ՝ վերաբերող:

իմաստասիրական - հոմանիշներ

ա. Փիլիսոփայական:

իմաստասիրական - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստասիրական - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Философский.

իմաստասիրական - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստասիրական - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել