իմաստավորել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Իմաստ՝ նշանակություն տալ, իմաստով օժտել:
2. Այս կամ այն իմաստը վերագրել, հսականալ՝ մեկնաբանևլ այս կամ այն իմաստով:
3. Բանական դարձնել, իմաստ տալ, կարևոր դարձնել:
4. Նպատակ՝ գիտակցված նպատակադրում հաղոդել:

իմաստավորել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստավորել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստավորել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Вложить смысл. 2. Сделать содержательным. 3. Осмысливать, осмыслить.

իմաստավորել - անգլերեն թարգմանություն

give a meaning to,make sense

իմաստավորել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել