իմաստափոխություն - բացատրություն

[գոյական] (լեզվաբանություն)
Լեզվաբանական միավորների (բառերի, ձևույթների ևն) իմաստների փոփոխություն:

իմաստափոխություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստափոխություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստափոխություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստափոխություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստափոխություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել