իմաստափոխվել - բացատրություն

[չեզոք բայ] (լեզվաբանություն)
1. Բառի՝ ձևույթի ևն իմաստը փոխվել:
2. [կրավորական և չեզոք բայ] Ւմաստափոխել -ի:

իմաստափոխվել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստափոխվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստափոխվել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստափոխվել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստափոխվել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել