իմաստի նեղացում - բացատրություն

(լեզվաբանություն)
Բառիմաստի պատմական փոփոխություն, որ հանգեցնում է բառի մեկ իմասաի պահպանմանը կամ իմաստային ծավալի փոքրացմանը (օրինակ՝ հավ նախկինում նշանակել է առհասարակ՝ թռչուն, իսկ այժմ՝ միայն ընտանի թռչունների մի տեսակի էգը):

իմաստի նեղացում - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստի նեղացում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստի նեղացում - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստի նեղացում - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստի նեղացում - դարձվածքներ