իմաստի շրջում - բացատրություն

(լեզվաբանություն)
Բառիմաստի պատմական փոփոխություն, որ հանգեցնում է նախկին իմաստի կորուստին և նոր
իմաստի առաջացման (օրինակ՝ Դեղ բառը նախկինում նշանակել է Խոտ, իսկ այժմ՝ Դեղամիջոց):

իմաստի շրջում - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստի շրջում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստի շրջում - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստի շրջում - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստի շրջում - դարձվածքներ