իմաստի վատացում - բացատրություն

(լեզվաբանություն)
Բառիմաստի պատմական փոփոխություն, որ հանգեցնում է նախկին դրական կամ չեզոք իմաստի բացասական իմաստով փոխարինելուն (օրինակ՝ զուգարան):

իմաստի վատացում - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստի վատացում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստի վատացում - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստի վատացում - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստի վատացում - դարձվածքներ