իմաստորոշ - բացատրություն

[ածական]
1. Իմաստը որոշող, իմաստը որոշակի դարձնող:
2. Իմաստը որոշակի՝ որոշ, պարզ՝ որոշակի իմաստ՝ նշանակություն՝ բովանդակություն ունեցող:
3. (փոխաբերական) Որոշակի, պարզ, ուղղակի, ոչ երկդիմի:
4. (գիտական) Իմաստը որոշող, իմաստը՝ նշանակությունը որոշելուն ծառայող: Իմաստորոշ վերջավորություն:

իմաստորոշ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստորոշ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստորոշ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստորոշ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստորոշ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել