իմաստույթ - բացատրություն

իմաստույթի, [գոյական] (լեզվաբանություն)
1. Լեզվաբանական միավորների նվազագույն՝ ոչ ածանցական իմաստը:
2. Լեզվաբանական տեսակետից արժութային իմաստ:

իմաստույթ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաստույթ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաստույթ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստույթ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմաստույթ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել