իմաց - բացատրություն

միայն՝

Տե՛ս
Իմաց անել:
Իմաց տալ:

իմաց - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմաց - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմաց - ռուսերեն թարգմանություն

միայն Իմաց ասել, Իմաց տալ оповестить, дать знать. Իմաց կաց знай, имей в виду կապակցությունների մեջ։

իմաց - անգլերեն թարգմանություն

let know,inform,put onto

իմաց - դարձվածքներ