իմացաբանական - բացատրություն

[ածական]
Իմացաբանության հատուկ:

իմացաբանական - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմացաբանական - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմացաբանական - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Гносеологический.

իմացաբանական - անգլերեն թարգմանություն

gnosiological

իմացաբանական - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել